Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis and simulation of bioaccumulation of selected metals from contaminated soil 

   Babincev, Ljiljana; Marković, Miljana; Radosavljević, Dragana (Hemijska industrija, 2018)
   Cilj ovog rada je analiza i simulacija procesa bioakumulacije jona Pb2+, Cd2+ i Zn2+ iz aluvijalnog zemljišta, praćenjem njihove koncentracije pre i nakon zasada biljaka. Simulacijom procesa bioakumulacije razvijen je i ...
  • Innovative environmentally friendly technology for copper(II) hydroxide production 

   Milosavljević, Milutin; Babincev, Ljiljana; Belošević, Svetlana; Daničić, Dunja; Milošević, Milena; Rusmirović, Jelena; Marinković, Aleksandar (Hemijska Industrija, 2018)
   The innovative laboratory procedure for the synthesis of copper(II) hydroxide in the form of the aqueous suspension was developed. The reaction mechanism consists of the reaction between copper(II) sulphate pentahydrate ...