Публикације наставника и сарадника Филозофског факултета

Collections in this community

Recent Submissions

  • РЕАКЦИЈЕ ИСПИТАНИКА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ НА ЕТНОНИМЕ КАО РЕЧИ – СТИМУЛУСЕ 

    Микетић Суботић, Сања; Ратковић Стевовић, Јелена (Филозофски факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013)
    Асоцијација је психолошки појам који је добио значајно место у лингвистичкој теорији. Како је за психологе асоцијација законита веза између двају или неколико психичких процеса (осећаја, представа, мисли, осећања, покрета), ...