Show simple item record

REACTIONS OF SURVEY RESPONDENTS FROM KOSOVSKA MITROVICA TO ETHNONYMS AS STIMULI-WORDS

dc.contributor.authorМикетић Суботић, Сања
dc.contributor.authorРатковић Стевовић, Јелена
dc.date.accessioned2021-06-07T11:06:53Z
dc.date.available2021-06-07T11:06:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationИИИ 47023 ,,Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција'' Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијеen_US
dc.identifier.urihttps://platon.pr.ac.rs/handle/123456789/37
dc.description.abstractАсоцијација је психолошки појам који је добио значајно место у лингвистичкој теорији. Како је за психологе асоцијација законита веза између двају или неколико психичких процеса (осећаја, представа, мисли, осећања, покрета), јасно је да ће људи који долазе из различитих средина имати и различите асоцијације на поједине речи – стимулусе. Циљ овог рада је да се упореде реакције на одређене стимулусе у Асоцијативном речнику српског језика (чији су узорак били ученици београдских и зрењанинских средњих школа и студенти Београдског, Новосадског и Нишког универзитета старости од 18 до 25 година) и, на другој страни, реакције студената Приштинског универзитета и средњошколаца из Косовске Митровице. Анализираће се неки од стимулуса код којих су добијене драстично различите реакције у односу на оне у Асоцијативном речнику.en_US
dc.description.abstractAssociation is a psychological term which is becoming more and more important in linguistic theory. Psychologists regard association as a legitimate relationship between two or more mental processes (feelings, images, thoughts, emotions, movements). Therefore, it can be predicted that people from different backgrounds will have different associations for certain words used as stimuli. The purpose of this paper is to compare the responses to certain stimuli words used in The Associative Dictionary of Serbian Language (which used the responses given by pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools, and students of Universities of Belgrade, Novi Sad and Niš, aged 18-25), and, on the other hand, reactions of students from the University of Pristina (in Kosovska Mitrovica), and pupils from Kosovska Mitrovica high schools. It will also give analyses of some of the stimuli with drastically different reactions from those observed in The Associative Dictionary of Serbian Language.en_US
dc.language.isosren_US
dc.publisherФилозофски факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровициen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.titleРЕАКЦИЈЕ ИСПИТАНИКА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ НА ЕТНОНИМЕ КАО РЕЧИ – СТИМУЛУСЕen_US
dc.titleREACTIONS OF SURVEY RESPONDENTS FROM KOSOVSKA MITROVICA TO ETHNONYMS AS STIMULI-WORDSen_US
dc.title.alternativeЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013en_US
dc.typeclanak-u-casopisuen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.citation.issueХLIII
dc.citation.issue(1)/2013
dc.citation.spage107
dc.citation.epage123
dc.subject.keywordsасоцијацијаen_US
dc.subject.keywordsасоцијативни речникen_US
dc.subject.keywordsетнонимиen_US
dc.subject.keywordsКосово и Метохијаen_US
dc.subject.keywordsконотацијаen_US
dc.subject.keywordsетнокултурни стереотипиen_US
dc.subject.keywordsassociationen_US
dc.subject.keywordsassociative dictionaryen_US
dc.subject.keywordsethnonymsen_US
dc.subject.keywordsKosovo and Metohijaen_US
dc.subject.keywordsconnotationen_US
dc.subject.keywordssocial stereotypesen_US
dc.type.mCategoryM51en_US
dc.identifier.ISSN0354-3293


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States