Платформа за отворену науку Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици - ПЛАТОН (platon.pr.ac.rs) је заједнички дигитални репозиторијум универзитета и факултета у његовом саставу

ПЛАТОН омогућава отворени приступ издањима универзитета и факултета, као и научним радовима наставника и сарадника запослених на универзитету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

 • fsdfsdf 

  ffsdfdsf, fdsfsdfsd
  fdsfsd
 • vcxvcxv 

  vcxvcx, vcxvcx
  fdfds
 • РЕАКЦИЈЕ ИСПИТАНИКА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ НА ЕТНОНИМЕ КАО РЕЧИ – СТИМУЛУСЕ 

  Микетић Суботић, Сања; Ратковић Стевовић, Јелена (Филозофски факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013)
  Асоцијација је психолошки појам који је добио значајно место у лингвистичкој теорији. Како је за психологе асоцијација законита веза између двају или неколико психичких процеса (осећаја, представа, мисли, осећања, покрета), ...

Више