Платформа за отворену науку Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици - ПЛАТОН (platon.pr.ac.rs) је заједнички дигитални репозиторијум универзитета и факултета у његовом саставу

ПЛАТОН омогућава отворени приступ издањима универзитета и факултета, као и научним радовима наставника и сарадника запослених на универзитету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Више