Platforma za otvorenu nauku Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici - PLATON (platon.pr.ac.rs) je zajednički digitalni repozitorijum univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu.

PLATON omogućava otvoreni pristup izdanjima univerziteta i fakulteta, kao i naučnim radovima nastavnika i saradnika zaposlenih na univerzitetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Više